دکوراسیون

بازدید دکتر دله‌واکه موسس و مدیر شرکت گرین تک ایتالیا، از غرفه‌ی طراحی شده توسط امیرحسین علیزاده، مدیرعامل شرکت ستاره‌ی اروند (گروه رسانه‌ای اروند)
بازدید دکتر دله‌واکه موسس و مدیر شرکت گرین تک ایتالیا، از غرفه‌ی طراحی شده توسط امیرحسین علیزاده، مدیر گروه رسانه‌ای اروند

 

گروه رسانه‌ای اروند افتخار دارد با پشتوانه‌ی طراحی و اجرای دکورهای تلویزیونی استفاده شده در سیمای جمهوری اسلامی ایران، در طراحی غرفه‌های نمایشگاهی شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی، در امر طراحی و اجرا، مشارکت داشته است.

آیا می دانید کار با گروه دکورساز تلویزیونی برای انجام پروژه‌های نمایشگاهی، چه امتیازاتی دربر خواهد داشت؟

اولین و مهمترین مزیت کار با گروه دکورساز تلویزیونی، صرفه‌ی اقتصادی در اجرای پروژه‌ی شماست.

مزیت بعدی، ظرافت و کار بسیار حرفه‌ای است چرا که مخاطبین این نوع گروه‌ها، میلیون‌ها نفر مخاطبین تلویزیون هستند.

نمونه‌هایی از اجرای دکورهای تلویزونی و نمایشگاهی گروه:

برنامه تلویزیونی روز از نو ۱۳۹۰
دکور شبکه ۲ سیما ۱۳۹۱
برنامه اقتصادی شبکه آموزش ۱۳۹۱
دکور تلویزیونی شبکه آموزش ۱۳۹۲
استیج برنامه زنده دهه فجر سیما ۱۳۹۱
حیاط خانه ما، شبکه قرآن ۱۳۹۲
تلویزیونی خانه کتابی ها شبکه قرآن ۱۳۹۱
تلویزیونی کودک، شبکه الکوثر ۱۳۹۱
تلویزونی کودک، استان گلستان ۱۳۹۲
میدان امام حسین (ع) نوروز ۱۳۹۲
مسابقه تلویزیونی نشان برتر ۱۳۹۱
غرفه نما، رسانه های دیجیتال ۱۳۹۱
غرفه تاکسی رانی ۱۳۹۱
مسابقه تلویزونی نشان برتر ۱۳۹۲
فضاسازی و اجرای دکور حجمی در هتل محمد مشهد ۱۳۹۳
طراحی و اجرای غرفه ی شرکت اومکو (البرز ورزگر ماشین) در نمایشگاه اگروفود ۱۳۹۳
مشاور تبلیغاتی شرکت گرین تک ایتالیا در نمایشگاه‌های خاورمیانه از سال ۲۰۱۱ تا کنون

ساخت دکورهای حجمی در هتل محمد مشهد مقدس
ساخت دکورهای حجمی در هتل محمد مشهد مقدس
غرفه‌ی شرکت اومکو در نمایشگاه اگروفود 2014 تهران
غرفه‌ی شرکت اومکو در نمایشگاه اگروفود ۲۰۱۴ تهران