خط مشی

گروه رسانه‌ای اروند با اعتقاد به اصل مشتری مداری که تضمین کننده فضای کسب و کار است اصول زیر را به عنوان منشور اخلاقی و کاری خود مد نظر قرار داده است:
  •  پایبندی به اصول و قوانین و مقررات فرهنگی و تبلیغاتی کشور
  • رعایت ارزشهای اخلاقی و تکریم مشتریان
  • رازداری و امانت داری و صداقت در راستای وظائف شغلی و حرفه ای
  • التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات برای حفظ حقوق مشتریان
  • تعهد به رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان کالا و خدمات و برندهای تجاری
  • توجه و استقبال از انتقادات و پیشنهادات برای انجام بهتر امور
  • انجام مشاوره لازم به مشتریان با هدف انتخاب زمان و نوع سازه تبلیغاتی و فرهنگی مناسب