حضور در نمایشگاه ایران اگروفود برای سومین سال پیاپی

حضور در نمایشگاه ایران اگروفود برای سومین سال پیاپی

ShowImageشرکت ستاره اروند الماس آسیا برای سومین سال متوالی در نمایشگاه ایران اگروفود ۲۰۱۵ حضور دارد.

امسال طراحی غرفه‌ی یکی از تولیدکنندگان آب معدنی به این مجموعه واگذار گردیده‌است.

اخبار تکمیلی و تصاویر را در خبرهای بعدی ملاحظه فرمایید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *